Háttér

A projekt elsődleges célja az MTA Atomki 2014. májusában üzembehelyezett Tandetron típusú részecskegyorsítójának a bemutatása. A jelenlegi kiépítésben a gyorsítóhoz egy duoplazmatron ionforrás és egy kapcsolómágnes tartozik. Ezek beszerzését az MTA Infrastruktúra pályázatain elnyert támogatások tették lehetővé. Ezt egészítette ki a GINOP-2.3.3-15-2016-00005 számú „Világszínvonalú kutatói környezet kialakítása az MTA Atomki új Tandetron Laboratóriumában” című projekt, ami lehetőséget biztosít a meglévő részecskegyorsító kibővítésére új kutatási eszközökkel (pl. három új ionforrás, nagyenergiás kiegészítő, analitikai nyalábvég, röntgen detektor klaszter, stb).
tandetron_ar_nyito

A beszerzendő eszközök közvetlen kutatási célt szolgálnak, ezzel párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetünk a projekt vizuális bemutatására is. Ez azonnal felvetette az alap problematikát, hogy zárt rendszerekben hogyan lehet a berendezés részeit, működését bemutatni, a részecskék mozgását nyomon követni, illetve szemléltetni. Erre példa az 1. ábrán látható, itt már bele tudunk „nézni” a berendezés belsejébe. A szoftver segítségével különböző rétegek közül választhatunk, és az Android eszköz mozgatásával a modellt 3D-ben jeleníthetjük meg. A képernyőn a VR kép mellett magyar és angol nyelvű feliratok (cím és magyarázó szöveg) is megjeleníthető, így nem csak egy vezető kutató magyarázata, hanem az olvasás is segítheti a valós vagy virtuális látogatót az eligazodásban, megértésben.

Fontos kiemelni a projekt Fenntarthatóságát, a platform folyamatos szoftverfejlesztésének köszönhetőan a konzorcium tagjai teljesen új üzletág irányába nyitnak, amelynek jövőbeli hatásai jelenleg még csak részlegesen nem mérhetők. De olyan új utat feltételezünk a nemzetközi tapasztalatokat alapul véve, amik nagyban elősegíthetik az új ötletek előre törését, ezáltal a platform a jövőben még hatékonyabbá, még kényelmesebbé, biztonságosabbá és környezetbarátabbá válhat. Elsődleges célunk a projekttel a kutatási és oktatási környezet minőségének a javítása ezáltal a tudományos életminőség javítása.

A terminál elektróda belseje, és a gyorsítócső

1. ábra. Az ötlet lényege: a 3D modell betekintést ad a berendezés belső szerkezetébe.A program fejlesztéséhez a fizikus fejlesztő és a szoftver fejlesztő együttműködése szükséges: a gyártó céggel egyeztetve címet és magyarázó szöveget, leírást kell adni az adott réteghez.

Célunk, hogy az új Tandetron Laboratórium nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő lehetőségeket biztosítson a kutatási témák sokasága számára. Olyan technikai színvonalat tudunk majd biztosítani, és olyan tudásszintű kutatói közösséggel tudunk együtt dolgozni, melyek biztosítják, hogy a laboratórium a nemzetközi (elsősorban európai) infrastruktúra-hálózatok fontos elemévé váljon, és alkalmas legyen számos nemzetközi nagy projektekben való hatékony részvételre is.

Fejlesztői környezet

Az alkalmazás széles körű Android rendszerű eszközökre kerül megvalósításra. A felhasznált fejlesztői környezet a Unity legújabb verziója, a kiterjesztett valóságot pedig a Vuforia AR SDK személyre szabott implementációja fogja biztosítani a felhasznált markerek segítségével. A markerek közzétételével lehetőség nyújtható a távoli hozzáférés megvalósítására, ezzel széles körben elérhetővé tehető az anyag az érdeklődők számára. A kezdeti tesztek alapján a VR szemüvegek támogatása is megvalósítható célkitűzésnek tűnik.

Feltételek, stratégia

Egy fontos feltétel a gyorsító gyártó holland cég hozzájárulása, mivel a berendezés belső részeinek bemutatására kerül sor, így tőlünk engedély szükséges az alkalmazás publikálásához. A cég mérnökei már megadták a hozzájárulást, sőt tanácsokkal és ötletekkel is segítik a projektet.

Eredmények, hatások

A fejlesztés eredményeképpen várható, hogy a világszínvonalú berendezés működését megismerve több középiskolás diák választ természettudományos pályát. Rövidebb távon is várható eredmény az, hogy más típusú berendezések bemutatására is alkalmassá tehető lesz ez a rendszer, ahol szintén egy „fekete doboz” belsejében zajlik a működés, így ilyen eszközök működésének a megértését is megkönnyítheti.