Működési elve

LABORATÓRIUM

Tandetron egy olyan részecskegyorsító berendezés, amely elektrosztatikus tér segítségével gyorsítja a töltött részecskéket.

A berendezés elején elhelyezett ionforrás állítja elő a gyorsítani kívánt töltött részecskéket, az ionokat. Az ionforrásban plazmát állítunk elő, ami pozitív és negatív ionok, elektronok és semleges atomok forró keveréke.

A Tandetron negatív ionokat von ki az ionforrásból. Az ionforrás kivonófeszültségének hatására az ionok egy kezdősebességre tesznek szert, így haladnak a gyorsítócső felé, amely egy nagy, szigetelő gázzal töltött tartályban helyezkedik el.

Ezt követően kétlépcsős folyamatban, ún. tandem üzemmódban történik a részecskék gyorsítása, innen ered a Tandetron elnevezés. Az első lépcsőben a negatív ionok a pozitív nagyfeszültségű tér hatására egyre gyorsulva érik el az első  gyorsítószakasz végét. Itt a negatív ionok egy argon gázzal töltött térrészen haladnak keresztül, ahol ütközések révén elveszítik elektronjaikat, és pozitív töltésű ionokká válnak. Ezek a pozitív ionok a második gyorsítószakaszban ugyanazt a nagyfeszültségű teret kihasználva gyorsulnak tovább.

A gyorsítóból nagy energiával lépnek ki az ionok, és eltérítő mágnesek segítségével repülnek a kiválasztott céltárgy felé.